search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Обяви и покани

Документи по Наредбата за ОВОС и ЕО

Публично обсъждане на проект за бюджет 2024 година на Община Копривщица

17.01.2024
ПОКАНА
на основание чл 44, ал 1, т 8 от ЗМСМА и
чл 84, ал 6 от Закона за публичните финанси
 
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че на 24012024 г от 14,00 часа, в заседателната залата, в сградата на общинска администрация Копривщица,  с адрес: гр Виж още...

Прием на заявления за добиване от корен или закупуване от временен склад на дърва за огрев

Прием на заявления за добиване от корен или закупуване от временен склад на дърва за огрев

08.01.2024
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД КОПРИВЩИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ЗАПОЧНА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБИВАНЕ ОТ КОРЕН ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА Виж още...

Покана до животновъдите и земеделските производители

Покана до животновъдите и земеделските производители

19.12.2023
Виж още...

Продажба на букова дървесина от временен склад

15.11.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Копривщица обявява за продажба букова дървесина на цени от временен склад от следените асортименти:
 I Едра строителна дървесина (ЕСД):

Iа клас – 110 лв без ДДС/куб Виж още...

ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

11.10.2023
Считано от 11102023г стартира 30 дневния задължителен срок за обсъждане на областно и общинско ниво на изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа), и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата) Виж още...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

17.08.2023
ПОКАНА
на основание чл 84, ал6 от Закона за публичните финанси
 
Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджет за 2023 г на община Копривщица
Приканвам представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица да присъстват на публично обсъждане на  проект на бюджет 2023 г Виж още...

Покана

Покана

01.03.2023
Виж още...

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг

18.06.2021
      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
    На основание чл 15, ал1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Копривщица Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг за закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на община Копривщица Виж още...

Семинар на тема: "Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите"

07.02.2020
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите и разработване на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на националните и локалните политики Виж още...

Индустриален Клъстер Средногорие съвместно с Фондация „Америка за България“ обявяват началото на проект „Бизнес Постижения за Социално Предприемачество“.

18.12.2017
Обява до потенциалните участници в проекта
Писмо до Кмета на община Копривщица-допълнителна информация за проекта Виж още...

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

16.06.2017
  Виж още...

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в Българи

05.06.2017
На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България Виж още...

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД, Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на болницата и отчетни документи.

05.06.2017
Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД
Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на "МБАЛ Пирдоп" и отчетни документи Виж още...

Публична покана

16.06.2013
 

 
Публична покана с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР КОПРИВЩИЦА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ ОТ РШ 1481 ДО РШ 14813“ Срок за получаване на офертите: 17 Виж още...

Документи (39)