search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Обяви и покани

Документи по Наредбата за ОВОС и ЕО

Обявления по ЗУТ

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг

18.06.2021
      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
    На основание чл 15, ал1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Копривщица Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг за закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на община Копривщица Виж още...

Семинар на тема: "Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите"

07.02.2020
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите и разработване на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на националните и локалните политики Виж още...

Индустриален Клъстер Средногорие съвместно с Фондация „Америка за България“ обявяват началото на проект „Бизнес Постижения за Социално Предприемачество“.

18.12.2017
Обява до потенциалните участници в проекта
Писмо до Кмета на община Копривщица-допълнителна информация за проекта Виж още...

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

16.06.2017
  Виж още...

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в Българи

05.06.2017
На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България Виж още...

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД, Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на болницата и отчетни документи.

05.06.2017
Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД
Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на "МБАЛ Пирдоп" и отчетни документи Виж още...

Публична покана

16.06.2013
 

 
Публична покана с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР КОПРИВЩИЦА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ ОТ РШ 1481 ДО РШ 14813“ Срок за получаване на офертите: 17 Виж още...

Документи (37)