search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Публична покана

 


 

Публична покана с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР. КОПРИВЩИЦА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ ОТ РШ 148.1. ДО РШ 148.13“ Срок за получаване на офертите: 17.06.2013 г., 17.00 часа. 

Документи

АОП