search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Семинар на тема: "Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите"

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите и разработване на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на националните и локалните политики.

В рамките на проекта e планирано провеждането на пет двудневни семинара в България.  Семинарите целят да се повиши капацитета на заинтересованите страни за разработване и прилагане на политики като се популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и нейното прилагане на национално ниво.

Всеки семинар предвижда участието на 30 представители от неправителствения сектор и административни структури на изпълнителната и местната власт, които ще бъдат водени от двама обучители с опит в областта на нематериалното културно наследство и гражданското участие.

Семинарът в гр. Копривщица ще се проведе на 18 – 19 февруари 2020 г. в сградата на първото класно училище в България "Св. Св. Кирил и Методий" (Жив музей).

Покана и програма

Моля, при интерес да потвърдите участието си тук:

Копривщица – https://forms.gle/Psnn4xBKJEbtcNk1A