search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Прием на заявления за добиване от корен или закупуване от временен склад на дърва за огрев

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД КОПРИВЩИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.111 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБИВАНЕ ОТ КОРЕН ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА НА АДРЕС: ГР.КОПРИВЩИЦА, УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №16, В СРОК ДО 31 МАРТ 2023 ГОДИНА.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОБИВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Списък на лицата подали заявления за закупуване на дърва за огрев – публикуван на 04.04.2023

Списък на лицата подали заявления за добиване на дърва за огрев – публикуван на 04.04.2023