search
Община Копривщица -> Община -> План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

Уведомление за промяна начина на провеждане на общественото обсъждане на ПИРО

19.03.2021
Уведомление до местната общност, всички обществени организации и юридически лица от община Копривщица
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, общинска администрация – Копривщица  уведомява заинтересованите лица, че общественото обсъждане на проекта на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА  2021-2027 г Виж още...

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

31.08.2020
Община Копривщица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г (ПИРО)
Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г Виж още...

Документи (4)