search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Копривщица Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг за закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на община Копривщица.

Максимален размер на дълга – 200 000.00 лева с включен ДДС;

Валута на дълга – лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;

Срок за погасяване – 60 месеца от дата на сключване договора за финансов лизинг;

Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;

Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

 

      Общественото обсъждане ще се проведе на 28.06.2021г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателна зала на Община Копривщица.

      Забележка! Общественото обсъждане ще се проведе на 28.06.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на община Копривщица.

      Мнения и становища може да изпращате на официалния електронен адрес на община Копривщица: info@koprivshtitsa-bg.com