search
Община Копривщица -> Общински съвет

Общински съвет

Протоколи

Протоколи от комисии

Решения

Материали

Въпроси и отговори

Общински съвет 2023-2027

Наредби

Планове и програми

Правилници

Проекти на нормативни актове

Препис на влезли в сила съдебни решения

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Архиви ОбС

Откриване на процедура за определяне на Съдебни заседатели

Откриване на процедура за определяне на Съдебни заседатели

11.06.2024
ОБЯВА
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели
Уважаеми съграждани,
Софийски апелативен съд, със свое решение на общо събрание на съдиите от е определил за община Копривщица да бъде избран един съдебен заседател Виж още...

Документи (2)