search
Община Копривщица -> Общински съвет

Общински съвет

Протоколи

Решения

Материали

Въпроси и отговори

Общински съвет 2023-2027

Наредби

Планове и програми

Правилници

Проекти на нормативни актове

Препис на влезли в сила съдебни решения

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Архиви ОбС

Откриване на процедура за определяне на Съдебни заседатели

22.11.2019
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели
 
Мандатът на определените през 2015 год съдебни заседатели за РС – Пирдоп изтича през месец февруари 2020 година
Съгласно чл67 от Закона за съдебната власт
За съдебен заседател може да бъде предложен дееспособен Български гражданин,който притежава чувство за отговорност и проявява желание да участва в разглеждането на делата на съда ;
-       Е на възраст от 21 до 68 години
-       Има настоящ адрес в община Копривщица
-       Има най малко средно образование
-       Не е осъждан за умишлено престъпление
-       Не страда от психическо заболяване
-       Въведено е изискването,че най малко 10/100 лицата,които се предлагат трябва да са с педагогическа квалификация Виж още...

Документи (2)