search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Публично обсъждане на проект за бюджет 2024 година на Община Копривщица

ПОКАНА

на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и

чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 24.01.2024 г. от 14,00 часа, в заседателната залата, в сградата на общинска администрация Копривщица,  с адрес: гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2024.

Материалите по проект на бюджет 2024 са налични в деловодството на общината и на официалния сайт на община Копривщица.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения в деловодството или на имейла на община Копривщица – info@koprivshtitsa-bg.com.

                                                                                                                                                                                                                     С Уважение,

                                                                                                                                                                                                                     Мария Тороманова

                                                                                                                                                                                                                     Кмет на община Копривщица

Проект на бюджет 2024

Капиталови разходи 2024