search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД, Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на болницата и отчетни документи.

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД

Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на "МБАЛ Пирдоп" и отчетни документи