search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Администрация

Вътрешни правила и документи

План за развитие на община Копривщица

Стратегии и отчети

Безопасност на движението по пътищата

Конкурси и обяви за работа

Интегрирана система за управление на качеството и околната среда

Информация

Декларации и регистри ЗПКОНПИ

Акт за управление на данните

12.01.2024
Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни, притежавани от община Копривщица
Приложение № 1 - Списък с набор от данни за повторно използване
Списък с набор данни с висока стойност
Приложение № 2_Раздел А- Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни
Приложение № 2_раздел Б - Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни
Приложение № 2_раздел В - Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни
Приложение № 2_раздел Г -  Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни
 
  Виж още...

Със собствени средства подобряваме инфраструктурата на община Копривщица

04.12.2017
Интервю на Кмета на община Копривщица-Генчо Герданов, публикувано в бр 45, 10-16 ноември 2017 г, на в Камбана Виж още...

Административни справки

01.01.2017
 
ДЕЛОВОДНА СПРАВКА
РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗРАБОТЕНИТЕ И ОДОБРЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ Виж още...

Достъп до обществена информация

13.11.2014
Правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в община Копривщица - публикувани на 20072020г
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №1
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение №2
Решение - Приложение №3
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №4
Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2017 г Виж още...

Кмет и заместник-кмет

28.08.2013
Кмет на общината - Мария Тороманова
Зам кмет - Веселин Янкулов
Секретар - Николай Карагьозов
Главен архитект- Стоянка Касабова
  Виж още...

Организация на работата на общинска администрация Копривщица

22.08.2013
Дейността на общинска администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината Служителите в общинска администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове Виж още...

За контакти с община Копривщица

За контакти с община Копривщица

01.01.2013
Адрес:
гр Копривщица,
ПК 2077,
ул "Любен Каравелов" № 16,
Електронна поща:
info@koprivshtitsa-bgcom
телефон: 07185 9485
Електронна поща ОбС:
obs@koprivshtitsaegovbg
Телефон за връзка с ОбС 
понеделник до петък 08:00-17:00ч
+359882780750
  Виж още...

Документи (5)