search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в Българи

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България. Пръв подпис на Хартата положи Министърът на културата -Боил Банов, като документът е подписан и от кметовете на градовете – учредители: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Габрово, Несебър и Копривщица. Предвидена е възможност за присъединяване в бъдеще и на други градове, приемащи нейните принципи и отговарящи на условията за членство в устава.

В Хартата страните декларират, че културното наследство на нашите градове е част от световната култура; в историческите ни зони се преплитат ценности от много култури и цивилизации, съжителстват храмове на различни религии; съхраняването, опазването и социализирането на археологическите, архитектурните и историческите ценности на нашите градове е приоритет и съвместните действия за развитие на историческите зони в градовете ни ще доведат до по-добри резултати.

С подписите си страните се ангажират да бъде учредена Национална асоциация за развитие на историческите зони в България и да бъдат предложени законодателни промени, които да стимулират опазването и развитието на градските исторически зони, да повишат интереса на собствениците на имоти в градските исторически зони да обновят сградите си, да насърчат бизнеса да инвестира в обновяване на сгради в историческите зони и да разширят възможностите на местната власт да се участва активно в опазването и развитието на историческите зони.

След приемането на законодателните промени се предвижда да бъде разработен общ модел на специална политика на опазване и развитие на историческите зони, която да се прилага и ползва от местните власти.

Страните, подписали хартата, ще работят за създаване на Национална програма за опазване и развитие на сгради в исторически зони и ще си сътрудничат със сродни обединения на градовете с исторически зони в Европа с цел проучване на опита и добрите практики, които могат да бъдат приложени в България.