search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост