search
Община Копривщица -> Община -> Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

Задъълженията към община Копривщица може да платите:

1. В брой или чрез ПОС терминал на гише - отдел МДТ община Копривщица

2. В офис на Изипей или чрез Български пощи

3. По банков път

Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси: BG 23 CECB 979084A9128200

BIC код: CECBBGSF

Банка ЦКБ клон Карлово

Вид плащане:

44 14 00 - Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества

44 28 00 - Туристически данък

44 80 07 - Такса за административни услуги

44 80 01 - Такса технически услуги

44 80 90 - Други общински такси

Архиви

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

21.02.2018
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл 32 от ДОПК публикуван на 30112021 година
 
1СВИМАР ООД
  Виж още...

Документи (4)