search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

За контакти с община Копривщица

Адрес:

гр. Копривщица,
ПК 2077,
ул. "Любен Каравелов" № 16,

Електронна поща:

info@koprivshtitsa-bg.com

Телефони:

код 07184

Кмет: 0887 910777
Зам. кмет: 0889 618702
Деловодство: 07184 21 - 19
Секретар: 0885 887192

Гл. Счетоводител: 0885 743499
Дежурен: 07184 20 - 89
Местни данъци и такси: 0887 534 784

 

С П И С Ъ К

на мобилните телефони към VIVACOM

0878 133437 ЦДГ “Евлампия Векилова”
0878 133438 ОЗ “Домашен социален патронаж”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
0887 910777 Генчо Дойчев Герданов - Кмет на община Копривщица
0889 618702 инж. Тони Георгиев Малинов - зам. Кмет на община Копривщица
0885 887192 Николай Дойчев Карагьозов
0888 755331 Захарина Христова Карагьозова
0884 291864 инж.Османи Сардуи Родригес
0885 897380 арх.Гено Янков Георгиев
0878 301055 Бойка Рашкова Дюлгярова
0887 910780 Пенка Манолова Иванова
0887 910781 Виолетка Дончева Крадлекова
0885 743565 Мария Христова Тороманова
0885 897387 Николай Стефанов Цанков
0885 897385 Павлина Димитрова Маврудиева
0888 118288 Милена Георгиева Паралеева
0885 897384 Марияна Стоянова Панчева – Цоловска
0885 897381 Христо Бобев Доросиев
0885 897378 Енчо Иванов Рашков
0885 897377 Павлина Динчова Азманова-Доганова
0885 897376 Лалка Вельова Доганова
0885 897375 Кунка Костадинова Крушарска
0885 897373 Луко Тодоров Мрънков
0885 897372 Петър Николов Маринов
0887 534784 Мария Недельова Дойчева
0885 903228 Андриана Найденова Кривиралчева – Спасова
0884 909762 Теодора Симеонова Главчева
0885 897383 Николай Рашков Дюлгеров
0884 919892 Рашко Стоянов Панчев
0887 910784 Ваня Ангелова Чорбанска

0888 755330 Лучка Николаева Чотова

ПОЛИЦИЯ

0889 618710 Николай Иванов Косев
0889 618713 Цветан Герджиков

ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ

0885 574649 Калина Петкова Стоименова - счетоводител
0885 682488 Димитрина Стоянова – магазин купчийница
0885 743572 музей “Каравелов” - Делка Гугова, Мария Караниколова
0885 743576 музей “Лютова къща” – Йорданка Банчева
0885 743661 музей “Дебелянов” – Дойчо Иванов, Красимира Паничарова, Пенка Литова-Кунчева
0885 743672 музей “Каблешков” – Рени Пачева, Катя Мрънкова, Ганка Разложкова
0885 743666 музей “Бенковски” – Светла Мухова, Кунка Неделева, Галина Цветкова
0885 169114 Янко Иванов Тодоров - домакин