search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Акт за управление на данните

Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни, притежавани от община Копривщица

Приложение № 1 - Списък с набор от данни за повторно използване

Списък с набор данни с висока стойност

Приложение № 2_Раздел А- Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни

Приложение № 2_раздел Б - Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни

Приложение № 2_раздел В - Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни

Приложение № 2_раздел Г -  Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни