search
Община Копривщица -> Община -> Администрация -> Конкурси и обяви за работа

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ – ГР.КОПРИВЩИЦА

О Б Я В А

Община Копривщица обявява конкурс за длъжността "ДИРЕКТОР" НА ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ - ГР. КОПРИВЩИЦА

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Копривщица.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на общината при младши експерт „Човешки ресурси”, GSM: 0885897377, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа, като при подаването се представят оригиналите за сверка.