search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Кмет и заместник-кмет

Кмет на общината - Мария Тороманова

Зам. кмет - 
Секретар-Николай Карагьозов
Главен архитект- Гено Георгиев