search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Кмет и заместник-кмет

Кмет на общината - Мария Тороманова

Зам. кмет - Веселин Янкулов
Секретар - Николай Карагьозов
Главен архитект- Стоянка Касабова