search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Кмет и заместник-кмет

Кмет на общината - Бойка Рашкова Дюлгярова

Зам. кмет - инж. Иван Николов Лесков
Секретар-Николай Карагьозов
Главен архитект- Гено Георгиев