search
Община Копривщица -> Община -> Администрация -> Конкурси и обяви за работа

ОБЯВА ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТ „УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА”

О Б Я В А

Детска градина "Евлампия Векилова", гр. Копривщица обявява Конкурс за длъжността „Учител, детска градина” – 1 щ. бр. по чл.68, ал. 1, т.3  от Кодекса на труда - за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа.

Място за подаване на документите: ДГ „Евлампия Векилова“, гр.Копривщица, бул. “Х.Н.Палавеев” № 108, всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч.,

телефон за връзка : 0887910780 – Пенка Иванова

Срок за подаване на документите: от 26.03.2024 г. до 22.04.2024 г. (включително).