search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Достъп до обществена информация

Правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в община Копривщица - публикувани на 20.07.2020г.

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №1

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение №2

Решение - Приложение №3

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №4

Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2017 г.

Отчет за Закона за достъп до обществена информация 2019 г.

Отчет за Закона за достъп до обществена информация 2020 г.

Отчет за Закона за достъп до обществена информация 2021 г.

Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2022г.

Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2023г.

Списък на категориите информация

Наредба №Н-1 от 07.Март 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация