search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Публични покани

Публични покани

Публична покана №3/14.04.2016г. по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

14.04.2016
Община Копривщица обявява публична покана по реда на чл 14, ал 4, т 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв 55 по плана на гр Копривщица“ Виж още...

ОТТЕГЛЕНА - Публична покана №2/06.04.2016г. по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

06.04.2016
Община Копривщица обявява публична покана по реда на чл 14, ал 4, т 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв 55 по плана на гр Копривщица“ Виж още...

Публична покана №1/14.01.2016г., по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария

14.01.2016
община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл 14, ал 4, т 2 от ЗОП, във връзка с чл 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”, по обособени позиции Виж още...

Публична покана за организиране и провеждане на дейности относно публичност и инфирмация по проект "Независим живот"

20.11.2015
Публична покана за организиране и провеждане на дейности относно публичност и инфирмация по проект "Независим живот"
Линк към сайта на АОП http://wwwaopbg/v51_ppphp?mode=view2&id=9047930
Заповед Свали
Документация Свали
Образци Свали
Протокол-14 Виж още...

„Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи“ по проект „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица

06.11.2015
Във връзка с чл14, ал4, т1 от Закона за обществените поръчки и възникнала необходимост от провеждане на процедура чрез публична покана за възлагане на поръчка по глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи“ по проект „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица № ВG05М9PO001-2 Виж още...

Документи (4)