search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

Договор за Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

23.08.2013
След проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, в изпълнение на Решения № 9/13092010 ги № 18/01122010г на Кмета на община Копривщица и на основания чл31 от НВМОП, на 28122010 г бе сключен договор между община Копривщица и "Евробилд" ООД с предмет: " Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р Виж още...

Документи (6)