search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

На 16.05.2018г. Община Копривщица, подписа Договор, рег. № BG05M9OP001-2.010-0231-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. за изпълнението на проект „Развитие на социалното предприемачество в община Копривщица“

Официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение

Официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение

21.12.2018
На 20122018 г Кметът на общината-Генчо Герданов, връчи на работниците от общинско социално предприятие-Копривщица придобитите свидетелства за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение  Виж още...

Документи (4)