search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана за доставка на хранителни продукти

Публична покана „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран
вид за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”,
Общинско звено „Домашен социален патронаж”,
„Обществена трапезария” и
ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”

Документи 

Уведомление за прекратяване на обществена поръчка