search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

№1/22.03.2018г. „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челоп

22.03.2018
Община Копривщица обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява покана за участие и документацията по процедурата Виж още...