search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации №03/26.05.2020 г. с предмет „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова”

26.05.2020
Покана- публикувана на 26052020 г
Документи към покана- публикувани на 26052020 г
Срок за получаване на офертите: 02062020 г, 17:00 часа
Получени оферти - публикувани на 05062020г
Протокол от работата на комисия - публикуван на 05062020г
Решение - публикувано на 05 Виж още...

Пазарни консулатации №02/2020 с предмет: "Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов", ул. „Христо Тороманов", съоръженията и принадлежностите към тях"

19.05.2020
Покана - публикувана на 19052020г
Документи към поканата - публикувани  на 19052020г
Срок за получаване на офертите: 27052020г до 17:00 часа
Получени оферти - публикувани на 29052020г
Протокол от работа на комисията - публикуван на 29052020г Виж още...

Пазарни консултации №01/2020 с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“.

21.01.2020
Покана- публикувана на 21012020 г
Документи към поканата- публикувани на 21012020 г
Срок за получаване на офертите: 28012020 г,17:00 часа
Оферти- публикувани на 30012020 г
Протокол от работата на комисията-публикуван на 30012020 г
  Виж още...

Пазарни консултации от 31.10.2019 г. по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица"

31.10.2019
Покана-публикувана на 31102019 г
Документи към поканата-публикувани на 31102019 г
Краен срок за получаване на офертите - до 17:00 ч на 08112019 г
Оферта № 2669-публикувана на 12112019 г
Оферта № 2670-публикувана на 12112019 г
Оферта № 2671-публикувана на 12 Виж още...

Пазарни консултации 2019 г. по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица

16.10.2019
Покана- публикувана на 16102019 г
Приложения към поканата- публикувани на 16102019 г
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 23102019 г
Оферта №2556 - публикувана на 24102019г
Оферта №2557 - публикувана на 24102019г
Оферта №2572 - публикувана на 24 Виж още...

Покана и документи пазарни консултации реконструкция улици

27.05.2019
публикувано на 27052019 г
Пазарни консултации на основание чл 21, ал2 от ЗОП и чл 44, ал1 от ЗОП, във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на съществуващи улици в гр Копривщица: ул „Иван Джартазанов“, ул Виж още...

Пазарни консултации по проект: „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица“

09.08.2018
Обява за провеждане на пазарни консултации - публикувано на 09082018г
Оферта, в едно с ценово предложение - Приложение №1 - публикувано на 09082018г;
КС /техническа спецификация/ - Приложение №2 - публикувано на 09082018г
Срок за получаване на оферти - 15 Виж още...

Пазарни консултации по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица

03.07.2018
Покана-03072018 г
Техническа спецификация-03072018 г
Оферта-03072018 г
Техническо предложение-03072018 г
Ценово предложение-03072018 г
Краен срок за получаване на оферти-10072018 г, до 17:00 часа
Оферта на участник "Прима инженеринг" ООД-11072018 г Виж още...

Пазарни консултации по проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“

02.05.2018
01062018 Оферта на участник "ЗОП Консулт България" ЕООД
01062018 Оферта на участник "ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД
01062018 Оферта на участник "НАД ДИЗАЙН" ЕООД
01062018 Решение за определяне на референтен разход за доставка и монтаж на оборудване по проекта
11 Виж още...

Документи (2)