search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана с предмет доставка на хранителни продукти

Община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”.

Публична покана

Заповед

Документация за участие

Образци на документи

Технически спецификации

КСС

Проект на договор

Протокол от работата на комисията за събиране, разглеждане и оценка на офертите - 31.03.2015

Договор с избрания изпълнител - 27.04.2015г.

Уведомление за прекратяване на договор - 04.11.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка №12/07.04.2015г.

с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов.

Наименование на изпълнителя Дата на извършено плащане Вид на плащането  Размер на извършеното плащане ( без и с ДДС) Основание за плащането Дата на публикуване
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 23.04.2015г. текущо

- 316.72 лв. без ДДС

- 46.08 лв. с ДДС

чл.5 от Договора  14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  23.04.2015г.  текущо

- 204.40 лв. без ДДС

- 380.06 лв. с ДДС

чл.5 от Договора  14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 29.04.2015г. текущо

- 204.40 лв. без ДДС

- 245.28 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г. текущо

-29.47 лв. без ДДС

-35.36 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г.  текущо

-78.64 лв. без ДДС

-94.37лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г.  текущо

-83.84лв. без ДДС

-100.61 лв с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г. текущо

-45.20 лв. без ДДС

-54.24 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г. текущо -58.86 лв. без ДДС

-70.63 лв с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г. текущо

-417.55 лв. без ДДС

-501.06 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г.  текущо

-375.16 лв. без ДДС

-450.19 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  29.04.2015г.  текущо

-563.42 лв. без ДДС

-676.10 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 14.05.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  12.05.2015г. текущо

-681.87 лв. без ДДС

-818.24 лв. с ДДС

чл.5 от Договора  15.05.2015г.
 "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 22.05.2015г.  текущо

-349.57 лв. без ДДС

-419.48 лв. с ДДС

 чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 22.05.2015г. текущо

-64.40 лв. без ДДС

-77.28 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 22.05.2015г. текущо

-418.99 лв. без ДДС

-502.79 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 22.05.2015г. текущо

-161.68 лв. без ДДС

-194.02 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 28.05.2015г. текущо

-64.20 лв. без ДДС

-77.04 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 28.05.2015г. текущо

-565.72 лв. без ДДС

-678.86 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 28.05.2015г. текущо

-768.28 лв. без ДДС

-921.94 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 29.05.2015г. текущо

-338.89 лв. без ДДС

-406.67 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 11.06.2015г. текущо

-71.64 лв. без ДДС

-85.97 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 11.06.2015г. текущо

-191.94 лв. без ДДС

-230.33 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 11.06.2015г. текущо

-922.17 лв. без ДДС

-1106.60 лв. с ДДС

чл.5 от Договора 15.06.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД  22.06.2015г. текущо

-195.91 лв. без ДДС

-234.97 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 06.07.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 24.06.2015г.  текущо 

-240.15 лв. без ДДС 

-288.18 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 06.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 25.06.2015г.  текущо 

-577.27 лв. без ДДС

-692.72 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  06.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 29.06.2015г.  текущо 

-999.82 лв. без ДДС

-1199.79 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  09.07.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 30.06.2015г.  текущо 

-223.55 лв. без ДДС

-268.26 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  09.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 14.07.2015г.  текущо 

-233.80 лв. без ДДС

-280.56 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  22.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 16.07.2015г.  текущо 

-656.28 лв. без ДДС

-787.53 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  24.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 21.07.2015г.  текущо 

-509.06 лв. без ДДС

-610.87 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  31.07.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 28.07.2015г.  текущо 

-742.07 лв. без ДДС

-890.48 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор  03.08.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 11.08.2015г.  текущо

-1 015.23 лв. без ДДС

-1 218.28 лв. с ДДС 

чл.5 от Договор

04.09.2015г. 

"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 21.08.2015г. текущо

-553.05 лв. без ДДС

-663.66 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 04.09.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 28.08.2015г. текущо

-283.81 лв. без ДДС

-340.57 лв. с ДДС

чл.5 от Договор

04.09.2015г.

"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 03.09.2015г. текущо

-593.89 лв. без ДДС

-712.67 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 15.09.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 14.09.2015г. текущо

-871.11 лв. без ДДС

-1 045.33 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 06.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 21.09.2015г. текущо

-89.68 лв. без ДДС

-107.62 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 06.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 25.09.2015г. текущо

-669.35 лв. без ДДС

-803.35 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 08.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 29.09.2015г. текущо

-864.68 лв. без ДДС

-1 037.62 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 08.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 30.09.2015г. текущо

-661.89 лв. без ДДС

-794.27 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 08.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 06.10.2015г.  текущо

-592.00 лв. без ДДС

-710.40 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 23.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 07.10.2015г. текущо

-230.06 лв. без ДДС

-276.07 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 23.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 13.10.2015г. текущо

-440.66 лв. без ДДС

-528.80 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 23.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 19.10.2015г. текущо

-900.66 лв. без ДДС

-1 080.79 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 23.10.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 22.10.2015г. текущо

-475.27 лв. без ДДС

-570.33 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 03.11.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 23.10.2015г. текущо

-691.62 лв. без ДДС

-829.94 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 03.11.2015г. 
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 30.10.2015г. текущо

-2 102.63 лв. без ДДС

-2 523.16 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 03.11.2015г.
"НАДЕЖДА 2000" ЕООД 04.11.2015г. текущо

-54.00 лв. без ДДС

-64.80 лв. с ДДС

чл.5 от Договор 05.11.2015г.

 

Изготвил:                                                                                          Съгласувал:

/З.Карагьозова/                                                                                /М.Паралеева/