search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана - гориво

Публична покана за доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ "Евлампия Векилова"

Публична покана обявена в Агенцията по ОП под номер 9020345 от 25.09.2013

Документи за участие