search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Покана и документи пазарни консултации реконструкция улици

публикувано на 27.05.2019 г.

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“

 

Покана- публикувана на 27.05.2019 г.

Документи- публикувани на 27.05.2019 г.

Получени оферти- публикувани на 13.06.2019 г.

Протокол от работата на комисията- публикуван на 13.06.2019 г.