search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица

Покана-03.07.2018 г.

Техническа спецификация-03.07.2018 г.

Оферта-03.07.2018 г.

Техническо предложение-03.07.2018 г.

Ценово предложение-03.07.2018 г.

Краен срок за получаване на оферти-10.07.2018 г., до 17:00 часа.

Оферта на участник "Прима инженеринг" ООД-11.07.2018 г.

Оферта на участник "Експрес Гаранцион" ООД-11.07.2018 г.

Оферта на участник "Растер-Юг" ООД-11.07.2018 г.

Решение №7/11.07.2018 г. за определяне на референтен разход за доставка и монтаж на оборудване-11.07.2018 г.