search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации от 31.10.2019 г. по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица"

Покана-публикувана на 31.10.2019 г.

Документи към поканата-публикувани на 31.10.2019 г.

Краен срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 08.11.2019 г.

Оферта № 2669-публикувана на 12.11.2019 г.

Оферта № 2670-публикувана на 12.11.2019 г.

Оферта № 2671-публикувана на 12.11.2019 г.

Оферта № 2706- публикувана на 12.11.2019 г.

Протокол от работата на комисията-публикуван на 12.11.2019 г.

Решение №2/11.11.2019 г.- публикувано на 12.11.2019 г.