search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации 2019 г. по проект "Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация Копривщица

Покана- публикувана на 16.10.2019 г.

Приложения към поканата- публикувани на 16.10.2019 г.

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 23.10.2019 г.

Оферта №2556 - публикувана на 24.10.2019г.

Оферта №2557 - публикувана на 24.10.2019г.

Оферта №2572 - публикувана на 24.10.2019г.

Протокол - публикуван на 24.10.2019г.

Решение №1/24.10.2019г. - публикувано на 24.10.2019г.