search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консулатации №02/2020 с предмет: "Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов", ул. „Христо Тороманов", съоръженията и принадлежностите към тях"

Покана - публикувана на 19.05.2020г.

Документи към поканата - публикувани  на 19.05.2020г.

Срок за получаване на офертите: 27.05.2020г. до 17:00 часа

Получени оферти - публикувани на 29.05.2020г.

Протокол от работа на комисията - публикуван на 29.05.2020г.

Решение - публикувано на 29.05.2020г.