search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

"Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Община Копривщица - съвременна и ефективна"

"Избор на изпълнители за организация на обучения по проект:

"Община Копривщица - съвременна и ефективна", по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Обучения по ключови компетентности"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Обучение по английски език“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "Обучение по кoмпютърни умения и ефективност на административната дейност"

Публична покана АОП

Заповед за откриване

Указания за участие

Образци на документи

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

Уведомление за избор на изпълнител