search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

Проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

Проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

01.08.2022
Община Копривщица, като партньор на община Челопеч ще изпълнява проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"
Кратка информация за проекта
Съобщение за проведена първа работна среща по проекта
Покана за провеждане на откриваща пресконференция-17 Виж още...