search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

Документи (12)