search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Злати

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Злати

Документи (3)