search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

24.04.2020
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “ се реализира по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Договор № BG05M9OP001-2 Виж още...