search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА"

 

От 01.10.2022г.община Копривщица ще предоставя топъл обяд по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001-Топъл обяд по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021 -2027, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС.

Съобщение за прием на заявления

Образец на заявление и декларация

Информация за проекта