search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица“

Проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Уведомяваме ви, че считано от 01.02.2021 г., Община Копривщица започва изпълнение на дейностите по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 17 579,52 лв., в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 17 579,52 лв.

 Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 8 лица- възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица и ще обхваща следните услуги:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора/медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще продължи до 31.01.2022 г.

Лицата, които имат нужда от предоставяне на услуги „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“, могат да ги заявяват на следните телефони: 0887629140 - М. Паралеева; 0885 743499 -  В. Йовкова.

 или на ел. поща на община Копривщица: info@koprivshtitsa-bg.com

Информация за проекта

Плакат-Договор за БФП

Съобщение за удължаване на услугата "Патронажна грижа" за периода 01.02.22 г.-31.07.22 г.

Информация за удължаване дейностите по проекта

Плакат-допълнително споразумение №01

Съобщение за удължаване на услугата "Патронажна грижа" до 31.01.2023 г.

Информация за удължаване дейностите по проекта до 31.01.2023 г.

Плакат-допълнително споразумение №02