search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

На 23.11.2016г. община Копривщица подписа Договор за финансиране на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Проект на община Копривщица "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

Обява за набиране на заявления-декларации

Заявление

Протокол от 29.09.2016 г. за определяне на ползватели на услугата

Списък на одобрените лица, ползватели на услугата

Протокол от 25.10.2016г. от заседание на комисия за определяне на ползвателите на услугата

Списъка на одобрените лица. ползватели на услугата към 25.10.2016г.

Протокол от 16.12.2016 г. от заседание на комисията за определяне на ползвателите на услугата

 Списък на одобрените лица, ползватели на услугата, към 19.12.2016 г.

Протокол от 03.01.2017 г. от заседание на комисията за определяне на ползвателите на услугата

Списък на одобрените лица, ползватели на услугата, към 09.01.2017 г. 

Протоколи от заседания на комисията и приложения към тях за периода 01.02.2017 г.-30.04.2017 г.

Съвети за безопасно съхранение и консумация на храна