search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект "Грижа в дома в община Копривщица"

Проект "Грижа в дома в община Копривщица"

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Уведомяваме ви, че считано от 24.01.2023 г., Община Копривщица започва изпълнение на дейностите по проект  „Грижа в дома в община Копривщица“,  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът е на стойност 87 915,04 лв., в т.ч. 61 540,53 лв. – средства от Европейския съюз и 26 374,51 лв. – национално финансиране.

По проекта ще бъде осигурена подкрепа в домашна среда за 16 потребители - лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от територията на Община Копривщица.

Предвидени за изпълнение на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

4. Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Почасовите мобилни здравно-социални услуги в дома ще се предоставят за срок от 12 месеца.

Лицата, които имат нужда от предоставяне на услугите, могат да ги заявяват на следните телефони: 0887629140 - М. Паралеева; 0878444072 -  В. Йовкова,  както и в Деловодството на община Копривщица или на ел. поща: info@koprivshtitsa-bg.com

Допълнителна информация за проекта

Информационна табела по проекта

Покана за пресконференция по проекта-18.05.2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в сградата на община Копривщица 

Информация относно удължаване дейностите по проекта до 30.04.2024 г.

Информационна табела удължени дейности по проекта.