search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

“Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”

През месец октомври 2017 г. Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Община Копривщица, в партньорство с неправителствена организация – „Сдружение за регионално социално и икономическо развитие“  взе участие в конкурса с проект  „Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, който,  в края на месец януари 2018 г., бе одобрен за финансиране. Общият бюджет на проекта е на стойност 3 100 лв., от които 3 000 лв. - безвъзмездно финансиране и 100 лв.- собствен принос на партньорската организация.   

Основната цел на проекта е повишаване на информираността на населението на община Копривщица за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава-член на ЕС, за същността, ролята и приоритетите на ротационното председателство, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

Проектът предвижда  провеждането на две конференции, с участието на представители на публични и частни организации, работещи на територията на общината и граждани, които ще се запознаят с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и с възможностите за финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2018 г., както и със значението на Копривщица като архитектурен резерват в контекста на европейското развитие на туризма.

В допълнение,  ще бъдат реализирани три инициативи за представяне на европейското измерение в общината:

  • Представяне на видни копривщенци с постижения, оставили следа в европейската памет;
  • Провеждане на конкурс за ръчно изработена мартеница с елемент от европейската символика;
  • Провеждане на състезание с изложба за детска рисунка на тема „Нашият общ европейски дом“.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност по проекта се предвижда изработване на информационни материали за провеждането на двете конференции и публикуване на информация в официалния сайт на община Копривщица относно целите, дейностите и резултатите по проекта.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е да бъде повишена информираността на жителите на община Копривщица за ЕС и за ролята на Съюза за регионалното развитие и туризма, за изграждането на позитивен образ на Република България и за приноса на страната ни за развитието на ЕС, запознаване на населението на община Копривщица с ангажиментите и ползите за страната ни като държава-член на ЕС, същността и ролята на ротационното председателство, както и с приоритетите на председателството.

Покана за конференция "Европейските фондове и инициативи в помощ на регионалното развитие и безнеса в Копривщица до 2023 г."- 26.02.2018 г.

Програма на конференция "Европейските фондове и инициативи в помощ на регионалното развитие и бизнеса в Копривщица до 2023 г."- 26.02.2018 г.

Покана за конференция "Европейското значение за Копривщица като архитектурер резерват и представяне на начини и подходи на аналогични европейски градове за развитие на туризма и насърчаване на икономическото развитие, базирано на туризма"  - 26.04.2018г.