search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

Официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение

На 20.12.2018 г. Кметът на общината-Генчо Герданов, връчи на работниците от общинско социално предприятие-Копривщица придобитите свидетелства за професионална квалификация и удостоверенията за професионално обучение.