search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Презентация проект " Община Копривщица-компететна администрация в полза на гражданите

Начална пресконференция проект " Община Копривщица-компетентна администрация в полза на гражданите"