search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Покана за обществено обсъждане за поемане на общински дълг - ОТМЕНЕНА

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Копривщица Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, при условията на финансов лизинг за закупуване на сметосъбиращ автомобил - Покана

 

Съобщение: Уважеми съграждани, уведомяваме Ви, че първоначално обявения час на публичното обсъждане се променя от 11:00 на 15:00часа