search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Парламентарни избори 02.10.2022

Централна избирателна комисия

Заповедта за образуване на секции и техния обхват.

Заповедта за обявяване на списъците за избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Покана до политическите партии - публикувана на 18.08.2022

Важни дати и скрокове за провеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Избирателен списък Секция 001

Избирателен списък Секция 002

Избирателен списък Секция 003