search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Обява за тръжна сесия с явно наддаване

Обява

Тръжна сесия с явно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен по категории от общински горски територии - собственост на община Копривщица.
Заповед
График
Документи за участие обект 15306с
Документи за участие обект 15307
Документи за участие обект 15308
Документи за участие обект 15309
Документи за участие обект 15310
Документи за участие обект 15311
Заповед №36 - класиране