search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Договор № 58-131-C180 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На 12.01.2009г. Община Копривщица подписа с Министерството на околната среда и водите договор № 58-131-C180 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58-131-180-180.