search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Администрация

Наредби

План за развитие на община Копривщица

Конкурси

Интегрирана система за управление на качеството и околната среда

Декларации чл.12 от ЗПУКИ

Със собствени средства подобряваме инфраструктурата на община Копривщица

04.12.2017
Интервю на Кмета на община Копривщица-Генчо Герданов, публикувано в бр 45, 10-16 ноември 2017 г, на в Камбана Виж още...

Копривщенци с благословия за 2017г. от негово високо преосвещенство Николай Пловдивски

Копривщенци с благословия за 2017г. от негово високо преосвещенство Николай Пловдивски

04.01.2017
Кметът на община Копривщица беше поканен на среща от негово високо преосвещенство Николай Пловдивски 
Копривщенци бяха благословени за новата 2017г! Виж още...

Административни справки

01.01.2017
 
ДЕЛОВОДНА СПРАВКА
РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗРАБОТЕНИТЕ И ОДОБРЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ Виж още...

Срокът за получаване на заявления за ползване на общински пасища, мери и ливади е 10.03.2015г.

04.03.2015
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Община Копривщица уведомява всички собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), които желаят да наемат общински пасища, мери и ливади на основание чл Виж още...

Достъп до обществена информация

13.11.2014
Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация - Копривщица
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №1
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение №2
Решение - Приложение №3
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №4
Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2017 г Виж още...

Кмет и заместник-кмет

28.08.2013
Кмет на общината - Генчо Дойчев Герданов
Зам кмет - инж Тони Малинов
Секретар-Николай Карагьозов
Главен архитект- Гено Георгиев Виж още...

Организация на работата на общинска администрация Копривщица

22.08.2013
Дейността на общинска администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината Служителите в общинска администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове Виж още...

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА - МАНДАТ 2011–2015 г.

22.08.2013
От 5 години България е член на демократичното европейско семейство Нашата европейска ориентация не подлежи на съмнение и в нашата община и в нашият град се установяват европейските ценности в управлението на общинските проблеми Виж още...

За контакти с община Копривщица

За контакти с община Копривщица

01.01.2013
Адрес:
гр Копривщица,
ПК 2077,
ул "Любен Каравелов" № 16,
Електронна поща:
info@koprivshtitsa-bgcom
Телефони:
код 07184
Кмет: 0887 910777
Зам кмет: 0889 618702
Деловодство: 07184 21 - 19
Секретар: 0885 887192
Гл Счетоводител: 0885 743499
Дежурен: 07184 20 - 89
Местни данъци и такси: 0887 534 784
 
С П И С Ъ К
на мобилните телефони към VIVACOM
0878 133437 ЦДГ “Евлампия Векилова”
0878 133438 ОЗ “Домашен социален патронаж”
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
0887 910777 Генчо Дойчев Герданов - Кмет на община Копривщица
0889 618702 инж Виж още...

Документи (4)