search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Администрация

Наредби, правилници и програми

План за развитие на община Копривщица

Публични регистри

Стратегии и отчети

Конкурси

Интегрирана система за управление на качеството и околната среда

Декларации чл.12 от ЗПУКИ

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

31.08.2020
Община Копривщица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г (ПИРО)
Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г Виж още...

Със собствени средства подобряваме инфраструктурата на община Копривщица

04.12.2017
Интервю на Кмета на община Копривщица-Генчо Герданов, публикувано в бр 45, 10-16 ноември 2017 г, на в Камбана Виж още...

Административни справки

01.01.2017
 
ДЕЛОВОДНА СПРАВКА
РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗРАБОТЕНИТЕ И ОДОБРЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ Виж още...

Достъп до обществена информация

13.11.2014
Правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в община Копривщица - публикувани на 20072020г
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №1
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение №2
Решение - Приложение №3
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №4
Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2017 г Виж още...

Кмет и заместник-кмет

28.08.2013
Кмет на общината - Бойка Рашкова Дюлгярова
Зам кмет - инж Тони Малинов
Секретар-Николай Карагьозов
Главен архитект- Гено Георгиев Виж още...

Организация на работата на общинска администрация Копривщица

22.08.2013
Дейността на общинска администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината Служителите в общинска администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове Виж още...

За контакти с община Копривщица

За контакти с община Копривщица

01.01.2013
Адрес:
гр Копривщица,
ПК 2077,
ул "Любен Каравелов" № 16,
Електронна поща:
info@koprivshtitsa-bgcom
телефон: 07185 9485
  Виж още...

Документи (4)