search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Архивирани документи

Публични покани

Покана за информационна среща на ОИЦ-София в община Копривщица, на 17.10.2016г.

11.10.2016
Анонс Виж още...

Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи-частна общинска собственост

16.12.2015
Заповед РД№326/15122015 г за откриване на търга, ред, начин и условия за провеждането му и заявление за участие
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на ДМА - 20012016 г
Заповед РД № 11/21112016г за определяне на спечелилите участници в търга - 21 Виж още...

Обява за тръжна сесия с явно наддаване

16.04.2015
Обява

Тръжна сесия с явно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен по категории от общински горски територии - собственост на община Копривщица

Заповед
График
Документи за участие обект 15306с
Документи за участие обект 15307
Документи за участие обект 15308
Документи за участие обект 15309
Документи за участие обект 15310
Документи за участие обект 15311
Заповед №36 - класиране Виж още...

Проект за бюджет на община Копривщица 2015г.

02.02.2015
Проект на бюджет 2015г Виж още...

Проекти на община Копривщица

23.08.2013
Изпълнени проекти: 
1 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект" Водопроводна и канализационна мрежа на гр Копривщица-актуализация на съществуващите мрежи" - Оперативна програма" Околна среда"
2„Възстановяване и опазване на сградата на първото училище в България „Св Виж още...

Договор № 58-131-C180 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

23.08.2013
На 12012009г Община Копривщица подписа с Министерството на околната среда и водите договор № 58-131-C180 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58-131-180-180 Виж още...

Документи (1)